از نگاه دیگران

سورپرایز سینمای اختصاصی آقای خانی برای همسرش

خانم خانی از لحظه سورپرایز شدنشون میگن؛ سورپرایز سینمای اختصاصی که به سفارش هسرشون ترتیب داده شد. زمانی که برای دیدن فیلم به سینما میان، کمی دیر میرسن و فیلم شروع به پخش شده. با نور چراغ مسئول سینما روی صندلی در ردیف اول میشینن. بعد از پخش چند دقیقه از فیلم یهو کلیپی از عکس های دونفرشون شروع به پخش میشه و حسابی ایشون رو سورپرایز میکنه؛ افراد سالن شروع میکنن به دست زدن . خانم خانی برمیگردن و میبینن که تمام سالن آشنایانشون هستن و یکبار دیگه سورپرایز میشن…

سورپرایز گالری خاطرات خانم محمدی برای مادرش

خانم محمدی از روز تولدشون میگن؛ از سورپرایزی که تا لحظه ورود به کافه، هنوز هم باور نمیکردن که سورپرایزی درکاره. «سورپرایز ممورایز» به درخواست دختر خانم محمدی سورپرایز گالری خاطرات رو برای تولد مادرشون طراحی کرد؛ سورپرایزی که زیباترین سورپرایز زندگیشون تا بحال بوده…